Pohodová cyklistika

Via Claudia Augusta

Via Claudia Augusta

pohodový přejezd Alp po staré obchodní stezce

Když bychom se podívali na mapu Alp tak před 2 000 lety, zjistili bychom, kolika údolími a průsmyky vedly významné obchodní cesty. Jednou z nich je i Via Claudia Augusta. My se po její trase vydáme ze severní strany Alp ze známého městečka Garmisch-Partenkirchen až na jih k jezeru Lago di Garda. I když nás pohodlná cyklostezka povede napříč horami, čekají nás pouze dvě nevelká stoupání, a to do průsmyků Fernpass (1 209 m) a Reschenpass (1 513 m). Jejich nadmořská výška není nijak ohromující a díky tomu lze tuto trasu projet již časně na jaře, v době kdy nádherně rozkvétají alpské louky anebo na podzim, kdy již stromy v horách začínají hrát všemi barvami a na jablečných plantážích se sklízí úroda.
Kromě alpské přírody budeme cestou obdivovat také dílo lidských rukou, které krajinu po staletí utvářely. Tyrolské seníky, malované fasády domů, středověké hrady, malebné zámky, opevněná městečka, rozsáhlé jabloňové plantáže a ovocné sady v údolí Adige. Máme příležitost navštívit Alpské muzeum Reinholda Messnera, lázeňskou promenádu v Meranu, prokličkovat uličkami Bolzana a na závěr si vychutnat zmrzlinu s výhledem na poklidnou hladinu největšího jezera v severní Itálii – Lago di Garda.
Po většinu času vede trasa po cyklostezkách vedených mimo silnice pro auta. Profil tras je převážně rovinatý, zájezd je tedy určen každému, kdo rád objevuje cizí kraje v sedle kola a nemá sportovní ambice.
Pro zájemce, kterým by základní trasa byla málo, je pochopitelně k dispozici celá řada zajímavých tematických zajížděk.

Cena zahrnuje / Za příplatek

  Cena zahrnuje

  • dopravu mikrobusem včetně kola
  • 7x ubytování v kempech
  • snídaně
  • itinerář tras
  • doprovodný vůz
  • transport zavazadel
  • zákonné pojištění CK
  • informační materiály a DPH

  Za příplatek

Itinerář

Galerie
Seznam
den 1

ČR – Německo

V dopoledních hodinách odjezd z Brna do Prahy, Plzně a dále do známého horského střediska Garmisch-Partenkirchen na úpatí nejvyšší hory Německa Zugspitze (2 962 m), ubytování.

den 2

Ehrwald – Landeck / → 57 km ↑ 250 m ↓ 400 m

Na kola usedneme v Ehrwaldu (995 m). S kulisou ohromných skalních stěn Zugspitze nás cyklostezka vyvede do průsmyku Fernpass (1 209 m). Pokocháme se tamními jezery a po staré římské cestě Via Claudia Augusta vyklesáme do údolí Innu. Louky zde zdobí desítky typických dřevěných seníků, ve městech můžeme obdivovat malované fasády výstavních domů.

den 3

Landeck – Nauders / → 41 km ↑ 450 m ↓0 m

Za Landeckem (815 m) se údolí Innu ostře zařízne do horských srázů. Proti proudu svižně tekoucího Innu cyklostezka mírně stoupá až do městečka Martina. Tam se nachází hraniční přechod do Švýcarska a také začínají serpentiny vzhůru do Nauders (1 394 m). Tím máme nastoupáno téměř až do Reschenpassu a následující den tedy pofrčíme v podstatě jen z kopce.

den 4

Nauders – Naturns / → 69 km ↑ 150 m ↓850 m

Z Nauders se mírným stoupáním vyhoupneme posledních 150 výškových metrů do sedla Reschenpass (1 513 m). Zde nelze přehlédnout proslulou kostelní věž trčící z vodní hladiny jezera Reschensee. Při sjezdu do údolí Valle Venosta se během několika kilometrů změní klima z alpského na mediteránní, horské smrky vystřídají akáty a jasany, travnaté louky se změní v nekonečné jabloňové a meruňkové sady. A jen na vás bude, ve kterém historickém městečku se zastavíte na pravé italské capuccino. Zhlédneme také velké množství středověkých hradů.

den 5

Naturns – Bozen / → 43 km ↑ 0 m ↓450 m

Po ránu můžeme navštívit Alpské muzeum Reinholda Messnera na hradě Juval. Následně sjedeme do Merana (324 m). Na zdejší promenádě nasajeme atmosféru lázeňského města, jehož klima sem vábilo smetánku rakousko-uherské monarchie. Budeme obdivovat honosné domy, stinné platanové aleje i botanické zahrady. Po rovince pohodlně dojedeme do cyklistům zaslíbeného Bolzana (266 m).

den 6

Bozen – Roveretto / → 82 km ↑ 0 m ↓150 m

Roveretto – Riva del Garda (možnost svozu mikrobusem) → 31 km ↑ 250 m  ↓250 m
V posledním úseku si vychutnáme dokonalou Itálii. V širokém údolí lemovaném ohromnými skalisky a vrcholy se čím dál častěji setkáme s cypřiši a oleandry. Prokličkujeme uličkami Mezzolombarda i Trenta a na dlouhých rovných úsecích nám cesta rychle uběhne. V závěru nezbývá než řešit, zda dojedeme až na Lago di Garda vlastními silami přes nízké sedýlko anebo se necháme přiblížit mikrobusem. Večerní koupání, zmrzlina a pizza v Torbole či v Rivě. 

den 7

Lago di Garda

Volný den je možné strávit koupáním u jezera, ježděním po všudypřítomných cyklostezkách, vyrazit do okolních kopců za nádhernými výhledy, nebo strávit jinými aktivitami ať už na vodě nebo i skále. 

den 8

Lago di Garda – ČR

Po snídani sbalíme stany a vyrazíme na zpáteční cestu do ČR. Příjezd zpět do Prahy a Brna v podvečerních hodinách.

Obecné informace

Doprava

Doprava je zajištěna mikrobusem s přívěsem na kola. Odjezd z Brna v ranních hodinách přes Prahu a Plzeň do německého Garmisch-Partenkirchenu. Poslední den odjíždíme zpět po snídani. Během samotného programu se s doprovodným vozem můžeme alespoň jednou denně setkat pro doplnění zásob.

Nástupní místa: Brno, Praha, Plzeň
Zájezd realizujeme od 6 do 16 osob.

Ubytování

Po celou dobu nocujeme v kempech vždy na jednu noc. Účastníci spí ve vlastních stanech a spacácích. Na vyžádání vám můžeme zajistit ubytování v hotelech a penzionech se snídaní nebo polopenzí.

Stravování

Snídaně jsou zajištěny z naší kuchyně doplněné stoly, lavicemi a přístřeškem, v němž lze posedět i večer. Snídaně podáváme formou bufetového stolu. Večeře si zajišťují účastníci sami z vlastních zásob anebo v restauracích.

Náročnost 2

2 - NENÁROČNÉ

Jedná se kondičně mírně až středně náročnou akci. Od účastníků nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti ani vybavení. Vhodná je předchozí zkušenost s kempováním a cyklistikou za každého počasí. V případě nouze je možné si etapy zkrátit, popovézt se doprovodným vozem, případně je i prodloužit. Pohybovat se budeme ve výškách 65 – 1 590 m nad mořem.

Doporučený typ kola: trekingové nebo silniční

Doplňující informace

Zájezd realizujeme od 6 do 16 osob.

Pro skupinky rádi připravíme akci dle vašich preferencí i v individuálním termínu, cena na vyžádání. Vhodné jsou termíny od půlkyčervna do půlky září.

Standartní odjezdová místa jsou Brno, Praha, Plzeň. V případě nenaplnění minimálního počtu osob si CK vyhrazuje právo změnit vámi preferované odjezdové místo.

Fakturace na zaměstnavatele možná, po rezervaci zájezdu kontaktujte CK. 

Podobné zájezdy