Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky a koncese

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, jsou platné pro všechny zájezdy event. jiný druh poskytovaných služeb v rámci cestovního ruchu a upravují vztahy mezi CK a zákazníkem.

Všeobecné smluvní podmínky CK V-tour s.r.o. Naše koncese

Zákonné pojištění cestovní kanceláře

Podmínkou pro platnost koncese k provozování cestovní kanceláře (dle zákona o podnikání v cestovním ruchu č. 159/1999 Sb.) je uzavřená pojistná smlouva pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Cestovní kancelář V-tour s. r. o. je stejně jako všechny naše partnerské cestovní kanceláře řádně pojištěna proti úpadku. Pojištění proti úpadku (insolventnosti) platí na všechny zájezdy, které byly zakoupeny v době platnosti certifikátu.

Certifikát pojištění proti úpadku 2019 Seznam pojištěných cestovních kanceláří u pojišťovny Generali Garanční fond