Cestovní pojištění

Vycestovat za hranice ČR bez pojištění léčebných výloh je nesmyslný hazard. Všem našim klientům proto nabízíme sjednání cestovního pojištění u Alianz, případně pak celoroční členství/pojištění v rakouském alpském svazu Alpenverein, pohodlně přímo s objednávkou zájezdu.

Ceny zájezdů pojištění nezahrnují, jelikož celá řada klientů již některý z produktů vlastní a jednalo by se tak o jejich náklady navíc. Cestovní připojištění Vám nabízíme již včetně pojištění rizikových sportů (jejich výčet naleznete v odkazu níže).

Cestovní pojištění od Alianz

Pojistná nebezpečí Limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí
ambulantní lékařské ošetření (výluky spjaté s chronickým onemocněním) bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
Činnost záchranných sborů a horské služby bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění Pojistná částka
smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení (od 8. dne) 100 Kč/den
Pojištění zavazadel Pojistná částka
všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč
na škodu na jedné věci 10 000 Kč
na všechny škody na cennostech 10 000 Kč
na jednu cennost 5 000 Kč
na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč
na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny (do zahraničí, s doložením dokladů prokazující oprávněnost nároku) 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
na zpoždění zavazadel od 7. hodiny (do zahraničí, s doložením dokladů prokazující oprávněnost nároku) 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč
Pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu Pojistná částka
za škody na zdraví nebo usmrcením 2 000 000 Kč
za škody na jedné věci 1 000 000 Kč
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
škody následné 100 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč/PU
Doplňkové asistenční služby Pojistná částka
všechny škody z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč
právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
náhradní pracovník 35 000 Kč
opatrovník 35 000 Kč
ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč
Pojištění stornovacích poplatků Dle zvolené varianty
spoluúčast 20%
Stáhnout jako pdf

Balíčky pojistného včetně storna

Pojistné pro Evropu mimo ČR (zóna 6) - včetně storna, cena zájezdu max 40tis. Kč
max. počet dnů Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
4 dny 210 Kč 105 Kč 630 Kč
8 dnů 338 Kč 169 Kč 1 014 Kč
10 dnů 424 Kč 212 Kč 1 272 Kč
12 dnů 510 Kč 255 Kč 1 530 Kč
15 dnů 636 Kč 318 Kč 1 908 Kč
22 dnů 848 Kč 424 Kč 2 544 Kč
Pojistné na den (léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl.as.sl.) - zóna 6 84 Kč 42 Kč 252 Kč
Pojistné pro Evropu mimo ČR (zóna 6) - včetně storna, cena zájezdu max 20tis. Kč
max. počet dnů Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
4 dny 165 Kč 82 Kč 492 Kč
8 dnů 262 Kč 131 Kč 786 Kč
10 dnů 326 Kč 163 Kč 978 Kč
12 dnů 390 Kč 195 Kč 1 170 Kč
15 dnů 490 Kč 245 Kč 1 470 Kč
22 dnů 652 Kč 326 Kč 1 956 Kč
Pojistné na den (léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl.as.sl.) - zóna 6 42 Kč 21 Kč 126 Kč
Pojistné pro celý svět mimo USA a ČR (zóna 7) - včetně storna, cena zájezdu max 40tis. Kč
max. počet dnů Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
4 dny 440 Kč 220 Kč 1 320 Kč
8 dnů 704 Kč 352 Kč 2 112 Kč
10 dnů 882 Kč 441 Kč 2 646 Kč
12 dnů 1 060 Kč 530 Kč 3 180 Kč
15 dnů 1 324 Kč 662 Kč 3 972 Kč
22 dnů 1 766 Kč 883 Kč 5 298 Kč
Pojistné na den (léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl.as.sl.) - zóna 7 84 Kč 42 Kč 252 Kč
Pojistné pro celý svět mimo USA a ČR (zóna 7) - včetně storna, cena zájezdu max 20tis. Kč
max. počet dnů Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
4 dny 356 Kč 178 Kč 1 068 Kč
8 dnů 566 Kč 283 Kč 1 698 Kč
10 dnů 710 Kč 355 Kč 2 130 Kč
12 dnů 852 Kč 426 Kč 2 556 Kč
15 dnů 1 064 Kč 532 Kč 3 192 Kč
22 dnů 1 418 Kč 709 Kč 4 254 Kč
Pojistné na den (léčebné výlohy v zahraničí, úraz, zavazadla, odpovědnost, dopl.as.sl.) - zóna 7 84 Kč 42 Kč 252 Kč

Doplňkové připojištění

  Dospělí 15-70 let Děti do 15 let Osoby nad 70 let
Připojištění zavazadel - navýšení limitu o 30tis. Kč 38 Kč 19 Kč 38 Kč
Připojištění rizikových sportů (výčet sportů zde) zahrnuto v ceně základního připojištění

Možnost zakoupení pouze storno poplatku
(pro případ zrušení zájezdu z důvodu nemoci apod.)

stornovací poplatky 3,2 % z ceny služby/zájezdu

V pojištění stornovacích poplatků se pojištěný podílí na pojistném plnění spoluúčastí ve výši 20 %.

Podrobné smluvní podmínky ke stažení (formát pdf, 1,66 MB)

Členství a pojištění Alpenverein

Se členstvím v rakouském horském svazu Alpenverein získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí, záchranných a pátracích akcí, transportu zpět do republiky, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění soudních výloh. Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.

Pojištění Alpenverein zahrnuje:

 • náklady na nutné léčebné výlohy (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10 000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině,
 • náklady na vyprošťování až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost,
 • náklady na repatriaci ze zahraničí bez omezení částky,
 • pojištění odpovědnosti do výše 3 000 000 € (pojištění odpovědnosti se vztahuje pouze na provozování sportovních aktivit a platí na území Evropy),
 • pojištění pro případ soudních výloh do výše 35 000 €. (dtto)

(uvedené limity platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost)

Další připojištění pro řádné členy Alpenvereinu

Připojištění pro případ trvalé invalidity
 • finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, které se přihodí při sportovních aktivitách ve vašem volném čase.
 • Pro jednotlivce činí poplatek 280 Kč /rok (550 Kč/rok – dvojnásobné připojištění, 825 Kč/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 420 €, resp. dvojnásobné 840 € nebo trojnásobné 1260 €
Alpenverein Premium
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €
 • pobyt mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • expediční činnosti v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska
 • vícedenní výstupy na hory vyšší než 6 000 metrů

Ceny členství na rok 2017

Dospělí od 26 do 60 let 1 690 Kč
Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé 1 290 Kč
Děti a mládež do 18 let 700 Kč
Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi 1 690 Kč
Výhodné rodinné členství - rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky! 2 980 Kč

Nejčastěji kladené otázky týkající se členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. jsme zodpověděli v článcích na www.oeav.cz/FAQ

více informací o členství v Alpenverein