Jak se přihlásit na zájezd?

Rezervace a objednávka zájezdu

Ze všeho nejdříve je třeba si ověřit, zda jsou na vámi vybrané akci volná místa, což poznáte snadno podle symbolu "rezervovat" nebo "obsazeno" přímo u termínu.

 • Nezávazná rezervace: Požadovaný počet míst si můžete (jsou-li volná) na 3 pracovní dny nezávazně rezervovat. Do té doby od vás čekáme vyplněnou objednávku zájezdu. Rezervaci provedete přes tlačítko „Rezervovat“ přímo u zvoleného termínu zájezdu, telefonicky anebo osobně v naší prodejní kanceláři.
 • Závazná objednávka: Objednáním zájezdu vyjadřujete souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami a žádáte o vystavení smlouvy o zájezdu, kterou vám vystavíme na základě vaší závazné objednávky. Vyplníte-li jednu objednávku pro více osob, předpokládáme, že zplnomocněným zástupcem je osoba vyplněná jako první. Chcete-li vystavit cestovní smlouvu pro každou osobu zvlášť, je nutno jednotlivě vyplnit také objednávky zájezdu.
 • Pozor! Smlouvy o zájezdu obvykle vyřizujeme do tří pracovních dnů. Nedorazí-li k vám ani týden po odeslání objednávky zájezdu, kontaktujte prosím naši prodejní kancelář.

Smlouva o zájezdu

 • Emailem (případně poštou) obdržíte smlouvu o zájezdu, kterou vás poprosíme podepsat a obratem zaslat zpět. Podepsanou smlouvu můžete zaslat rovněž emailem, případně poštou na naši adresu. Spolu se smlouvou obdržíte také kartičku k zákonnému pojištění cestovní kanceláře a všeobecné obchodní podmínky. Vše standardně zasíláme e-mailem, poštou jen na vyžádání.
 • Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou všeobecné obchodní podmínky, kde najdete mimo jiné informace o pravidlech účasti, stornovacích poplatcích, způsobu reklamace, atd.
 • Nedílnou součástí je i kartička k zákonnému pojištění CK a případně další dokumenty týkající se např. pojištění léčebných výloh či dalších objednaných služeb. Upozorňujeme, že pro zájezdy partnerských CK platí odlišné všeobecné podmínky, které naleznete na stránce VSP, pojištění, koncese a které vám budou zaslány při rezervaci nebo spolu s potvrzenou smlouvou o zájezdu.
 • Rozhodnete-li se od smlouvy odstoupit, je nutné nám to písemně oznámit i v případě, že jste neuhradili žádnou splátku zájezdu!

Jak zájezd zaplatit?

Zájezdy a kurzy hodnotou převyšující 4 000 Kč je možné platit najednou anebo formou 50% zálohy a doplatku splatného 30 dnů před začátkem čerpání služeb. Splátkový kalendář je uveden ve smlouvě o zájezdu. Neuhrazení některé částky nenahrazuje oznámení vašeho případného odstoupení od cestovní smlouvy!

Způsob úhrady:
 • Bezhotovostním převodem. Při všech platbách prosím uvádějte variabilní symbol = číslo smlouvy o zájezdu.
 • Hotovostí v naší prodejní kanceláři - Brno, Údolní 57
 • Poštovní poukázkou (schovejte si ústřižek)
 • Fakturou z fondu FKSP: pro vystavení faktury potřebujeme název a sídlo zaměstnavatele, IČ, korespondenční adresu pokud se liší od fakturační, fakturovanou částku a v případě potřeby také přesné znění faktury.
 • Ze zahraničí platbou přímo v € nebo v CHF: Cenu zájezdu vám přepočteme aktuálním kurzem platným pro daný den. V případě, že příkaz k úhradě ve prospěch našeho účtu provedete později, vyhrazujeme si vám účtovat doplatek vzniklý případnou změnou kurzu.