Služby za příplatek

Půjčovna vybavení
Nedisponujete-li vlastním vybavením nutným pro účast na zájezdu/kurzu, je vám k dispozici naše půjčovna. Přesto, že obsahuje úctyhodné množství věcí, během letní i zimní sezóny kapacita vždycky nestačí. Platí zde okřídlené úsloví : „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“, a tak rezervaci vybavení doporučujeme udělat rovnou s objednávkou zájezdu. Za vybavení není třeba platit žádná záloha, ani jej dopředu vyzvedávat. Průvodce vám jej vezme přímo na akci, kde vám ho předá před první túrou. Ceník a podrobné informace

Cestovní pojištění
Naším smluvním partnerem je Generali pojišťovna a.s. Ceny zájezdů toto pojištění nezahrnují. Vycestovat do zahraničí bez pojištění léčebných výloh však není moudré a takový počin se zvláště u aktivní dovolené dá nazvat hazardem. Proto si pojištění můžete pohodlně sjednat přímo s objednávkou zájezdu.

Podrobné smluvní podmínky ke stažení (formát pdf, 92 kB)

Rozsah pojistného krytí MINI  EXKLUZIV  EXKLUZIV
STORNO
SPORTOVEC
• léčebné výlohy včetně repatriace
- zubní ošetření
- teroristické útoky
1 700 000 Kč
10 000 Kč
pojištěny
1 700 000 Kč
10 000 Kč
pojištěny
1 700 000 Kč
10 000 Kč
pojištěny
 
• přivolání opatrovníka 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč  
• úrazové připojištění:
- trvalé následky úrazu
- smrt následkem úrazu
nepojištěno 500 000 Kč
500 000 Kč
 
500 000 Kč
500 000 Kč
 
 
• osobní věci a zavazadla
- limit na jedno zavazadlo
- limit na jednu položku
- pojištění zpoždění zavazadel
nepojištěno 30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
5 000 Kč
 
• odpovědnost za způsobenou škodu:
- na zdraví
- na majetku
- finanční náhrada za ušlý zisk
nepojištěno 2 050 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
2 050 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
50 000 Kč
 
• zrušení cesty (storno) s krytím 80 % skutečných nákladů max. 15 000 Kč** nepojištěno nepojištěno pojištěno  
Pojistné na den pro „Evropu“
pro osobu ve věku 0-69 let*
15 Kč 22 Kč 27 Kč +12 Kč
Pojistné na den pro „svět (mimoevropské destinace)“
pro osobu ve věku 0-69 let*
30 Kč 32 Kč 43 Kč +24 Kč

**) maximální limit pojistného plnění pro fakultativní připojištění zrušení cesty (storno) pro destinaci Evropa lze navýšit za paušální příplatek k celkovému pojistnému podle tohoto klíče:
zvýšení limitu na 20 000 Kč +150 Kč
zvýšení limitu na 30 000 Kč +300 Kč

Pojištění storna zájezdu
Máte-li u nás zakoupený zájezd, jsou dvě možnosti jak se pojistit pro případ, že svou účast na akci musíte zrušit a cestovní kancelář vám naúčtuje stornopoplatky:
Generali, tarif Exkluzive - ve výše uvedené tabulce vidíte cenu toho pojištění, zahrnující jak pojištění léčebných výloh v zahraničí, tak i pojištění storna zájezdu. Tyto dva produkty od sebe nelze oddělit. Můžete si je sjednat nejpozději s poslední splátkou zájezdu. Podrobné smluvní podmínky ke stažení (formát pdf, 92 kB)
NOVINKA - samostatné pojištění storna od pojišťovny AIG – pojistné činí 2,5% z ceny zájezdu, pojištění je možné sjednat kdykoliv před odjezdem. Pojištěno je 80% stornopoplatku účtovaného cestovní kanceláří. Limit činí 120 000 Kč/os. Podrobné smluvní podmínky ke stažení (formát pdf, 189 kB) 

Členství a pojištění Alpenverein
V-Tour je přímým zástupcem vídeňské sekce Edelweiss. Za exkluzivních podmínek se můžete stát členy největšího rakouského alpského svazu. Členství přináší řadu výhod, z nichž nejzajímavější jsou až 50% slevy na alpských chatách a celoroční, celosvětově platné pojištění léčebných výloh. Více na stránkách Alpenverein

Mapy a knižní průvodce
Nejen k zájezdům, ale i pro vaše individuální cesty do Švýcarska nabízíme pestrý sortiment doplňkového zboží, zejména turistických, cyklistických a lyžařských map. Mapy vhodné pro váš zájezd jsou vždy uvedeny již v katalogovém listu. Objednat si je můžete již s objednávkou zájezdu anebo až před odjezdem. Obvykle tak ušetříte oproti nákupu přímo ve Švýcarsku. Celý náš sortiment

Ubytování
U každé z námi organizovaných akcí si můžete na místo nabízeného ubytování ve stanu, v apartmánech nebo penzionu objednat vyšší kategorii ubytování. Rádi vám zajistíme komfortnější ubytování, jaké si budete přát. Stejně tak lze zajistit u zájezdů s vlastním stravováním snídaně, případně rovnou polopenzi.

Jízdenky Swiss Travel System
Víte jak se cestuje ve švýcarském stylu? Do vlaku nasednete kdekoli si přejete, třeba už na letišti. Pak si můžete vybrat autobus nebo vlak, podle toho kam míříte. Pokud se chcete projet po jezeře, nasednete na loď. A jestliže jedete do hor, nastoupíte do vlaku či zubačky některé z horských drah. Celý systém je navzájem dokonale propojený a funguje jako příslovečné švýcarské hodinky! Zkrátka Swiss Travel System. Vše v jednom. S jedinou jízdenkou. Více v podrobném prospektu (formát pdf, 6 MB)
Poznámka: jízdenky bohužel není možné vystavit na počkání. Zasíláme je do dvou až tří dnů na adresu zákazníka.