Alpenverein

Alpenverein

Členstvím v rakouském alpském svazu Alpennverein získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí (které platí celosvětově), pojištění spoluodpovědnosti a pojištění soudních výloh (platí v celé Evropě).

Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené i na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případného transportu.  Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou pojišťovací kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Naše kancelář je přímým zástupcem vídeňské sekce Edelweiss již od roku 1998. Veškeré informace, ceny členství, aktuality, pojistné podmínky a vše, co by vás dále mohlo zajímat, uvádíme na samostatných webových stránkách WWW.OEAV.CZ, kam jsou také přesměrováný níže uvedené odkazy.
Jsme vám k dispozici na telefonním čísle 606 075 575, psát nám můžete na clenstvi@oeav.cz, aktuality sledujte na facebooku Alpenverein-OEAV-cz

POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN ZAHRNUJE:

  • náklady na nutné léčebné výlohy (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10.000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině,
  • pojištění odpovědnosti do výše 3.000.000 € (pojištění odpvědnosti se vztahuje se pouze na provozování sportovních aktivit),
  • náklady na vyprošťování až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost,
  • náklady na repatriaci ze zahraničí bez omezení  částky,
  • pojištění pro případ soudních výloh do výše 35.000 €.

(uvedené limity  platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost)

DALŠÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ pro řádné členy Alpenvereinu

Připojištění pro případ trvalé invalidity »

Alpenverein premium » pro:

  • pobyt mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
  • expediční činnosti v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska
  • vícedenní výstupy na hory vyšší než 6 000 metrů
  • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €

Nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. jsme zodpověděli v článcích na www.oeav.cz/FAQ »

Alpenverein

WWW.OEAV.CZ
tel. 606 075 575 | clenstvi@oeav.cz